Algemeen

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden aangeboden door Animalicious S-BVBA . In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacy- en cookiestatement grondig door te nemen. Door het loutere gebruik van de websites, (mobiele) applicaties en diensten die worden aangeboden, wordt u geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van dit privacy –en cookiestatement.

Inhoud

A. PRIVACY

1. Waarom verzamelt Animalicious S-BVBA gegevens?

U kan onze sites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma’s en diensten, bepaalde programma’s beluisteren of bekijken,… zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Om van bepaalde diensten van de Animalicious S-BVBA te kunnen gebruik maken zal u worden gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

- De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals bij de specifieke dienst vermeld staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen aan een actie of wedstrijd of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
- Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Animalicious S-BVBA diensten en acties.
- Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Animalicious S-BVBA en/of haar diensten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).
- Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Om optimaal gebruiken te maken van deze website zal het echter nodig zijn om een profiel aan te maken. Op deze website zullen dus bijkomende gegevens verzameld worden en zullen deze gegevens voor bijkomende doeleinden worden aangewend. Meer info daarover vindt u onder punt 5.

2. Aan wie kan Animalicious S-BVBA gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Op deze website zijn er een aantal andere features beschikbaar. Daaromtrent vindt u meer info onder punt 5.

Verder zal Animalicious S-BVBA uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Is Animalicious S-BVBA verantwoordelijk voor andere websites?

Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar de Animalicious S-BVBA gestuurd, zodat u van de dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.

4. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Animalicious S-BVBA te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

B. COOKIES

6. Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door Animalicious S-BVBA, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Voor zover Animalicious S-BVBA met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt Animalicious S-BVBA die conform de bepalingen van het privacy statement.

7. Welke cookies gebruikt Animalicious S-BVBA?

Animalicious S-BVBA maakt op al haar websites gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Animalicious S-BVBA plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Animalicious S-BVBA, worden door Animalicious S-BVBA op uw computer opgeslagen en alleen Animalicious S-BVBA heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door Animalicious S-BVBA bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Er worden ook door derden cookies geplaats via de websites van Animalicious S-BVBA, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat Animalicious S-BVBA geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld third party cookies plaatsen om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, zodat ze gericht een advertentie kunnen plaatsen. Deze advertenties zijn nodig om de websites van Animalicious S-BVBA gratis aan te kunnen bieden aan consumenten. Daarnaast maakt Animalicious S-BVBA gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Animalicious S-BVBA in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

8. Hoe kan u cookies weigeren en verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van Animalicious S-BVBA geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Na het uitschakelen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.

C. ALGEMEEN

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Animalicious S-BVBA kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Animalicious S-BVBA, kunt u ons bereiken op volgend adres:

Animalicious S-BVBA
info@cat-alicious.be

11. Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot dit privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken waarin de maatschappelijke zetel van Animalicious S-BVBA zich bevindt.